گزارش عملکرد کاربران

تعداد بازدید:۹۰۹۶

برای ورود به گزارش عملکرد کاربران از روی منوی سمت راست کلیک نمایید:


در این قسمت تمامی ویرایشهایی که در سایت انجام داده می شود در هر تاریخ و زمانی برای شما قابل مشاهده می باشد. این قسمت فقط برای بسته های 3 و 4 قابل مشاهده می باشد.