مدیریت دسته های پرسش های متداول

تعداد بازدید:۶۲۱

با کلیک بر روی گزینه مدیریت دسته ها از منوی "پرسش های متداول" وارد صفحه زیر می شوید که مدیریت آن مانند «مدیریت دسته های خبر» می باشد: