مدیریت دسته های بنر

تعداد بازدید:۱۷۶۱

با انتخاب گزینه «مدیریت دسته ها» از منوی بنر، صفحه ای به شکل زیر باز می شود، که مانند «مدیریت دسته های خبر» می باشد.