مدیریت امکانات و بخشها
در بخش مدیریت سایت در قسمت بالای سایت این گزینه را مشاهده میکنید .
این صفحه فهرست ماژول های در دسترس شما را نشان میدهد.که میتوانید آنها را به دلخواه حذف یا اضافه کنید

.