تنظیمات اصلی وب سایت
در این بخش تنظیمات پایه ای سایت که در هنگام ثبت نام وارد نموده اید را انجام میدهید.
  در صورتی که در عنوان ، شعار ، زبان ، لوگو و شکل ظاهری سایت تغییری میخواهید بدهید از این بخش استفاده کنید.
ذخیره سازی صفحات(cache) :چنانچه سایت شما بصورت روزانه و یا دیرتر (هفتگی، ماهانه و ...) به روز میشود، با انتخاب این گزینه سرعت بارگزاری صفحه اول سایتتان را برای بازدیدکنندگان افزایش دهید
در صورت تمایل به حذف وب سایت خود  در مقابل گزینه حذف سایت بلی را انتخاب کنید


.